Intézmény

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

placeholder

Cím: 1084 Budapest, József utca 49.
Telefon: +36 1 303 6574
E-mail: info@megallo.org
Weboldal: http://megallo.org/

A kezelt probléma jellege

Nappali-, közösségi- és alacsonyküszöbű szenvedélybeteg ellátás.

A terápiás program jellege, fókusza

Önként jelentkező szerhasználók, viselkedési problémákkal, függőségekkel és életvezetési zavarokkal küzdő fiatalok számára kínálunk napi rendszerességű tevékenységet, egyéni- és közösségi támogatást a szerhasználat abbahagyásában, életvitelük rendezésében.
A reintegrációs program részét képezi az egyéni fejlesztési terv megvalósítása, mentorálás, életvezetési tanácsadás és folyamatos támogatás.  Csoportterápia és közösségi tevékenységek, alkotó tevékenység végzése, sport, intenzív napirend-szervezés,  személyre szabott tanítási-tanulási folyamat kialakítása és végzése, szociális ügyintézés, szükség esetén a szülők/nevelők bevonása a gondozási folyamatba, a lehetőség szerinti kooperáció az érintett fiatal környezetével.

Férőhelyek száma és nemi megoszlása

Nappali ellátás: 50 fő
Közösségi ellátás: 40 fő
Férfi: 60%
Nő: 40%

A stáb összetétele szakmák/funkciók/tevékenységi körök/szerepek stb. szerint

- Szociális munkás - Közösségszervező - Szociálpedagógus - Szociálpolitikus

A terápiás program hossza

Személyre szabott terápia, egyéni szükségletek szerint.

Elő/utógondozás van-e

Nincs.

A terápiába kerülés feltételei

Önkéntes.

Kizáró okok

Agresszív viselkedés, a házirend súlyos, többszöri megszegése.

Térítési díj

0 Ft

Egyéb információ

A speciális tanulmányi felkészítő-, és reintegrációs programunk célja a megszakított középiskolai tanulmányok befejezése, az érettségi megszerzése. A tanulás része a gondozási, fejlesztési folyamatnak. Segíthet kialakítani és megerősíteni a reális önképet, önértékelést, önbizalmat. Az érettségi bizonyítvány megszerzése növeli az esélyeket a munkavállalás, illetve a továbbtanulás területén, reális perspektívát, célokat ad. A tanulás-tanítás folyamatát is segítő kapcsolatként fogjuk fel. A tanítás részének tekintjük a beszélgetéseket, és akár ezeken, akár a konkrét tantárgy-pedagógiai munkán keresztül segítjük a személyiség fejlődését, változásait. (Az oktatási program jogi hátterét a Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium biztosítja.)