Intézmény

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye – Írisz Klub

placeholder

Cím: 1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 1-es kapucsengő
Telefon: 216-6053
E-mail: Irisz.Klub@feszgyi.hu
Weboldal: http://feszgyi.hu/szenvedelybetegek-nappali-ellatasa

A kezelt probléma jellege

Alkohol
Drog
Szex és szerelem
Internet
Társfüggőség

A terápiás program jellege, fókusza

A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban, a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Lehetőséget ad a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A pszichiátriai betegség és a szenvedélybetegség is hatásaiban nemcsak az azzal élő egyéni érintett, hanem családtagjai, szűkebb, illetve tágabb környezete is, ezért a nappali ellátás a kliens környezete számára is elérhető ellátási formákat biztosít. A nappali ellátási forma fontos eleme a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább izolálódjon, állapota rosszabbodjon.

 • munkavégzés lehetőségének szervezése
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • addiktológiai konzultációk – egyéni és csoportos -
 • szabadidős programok szervezése
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése

MoziTúra:
Minden héten hétfőn 13,00-tól. Szenvedélybetegségekkel, felépüléssel kapcsolatos filmek a múltból és a jelenből. Színesítve nagysikerű filmekkel, a kliensekkel egyeztetve.
Vezeti: Maier Zsófia viselkedéselemző és Pál Anna szociális munkás.

LiteraTúra:
A magyar és világirodalom ismert és kevésbé ismert alkotóinak életét és munkáját bemutató program irodalomtanár külső munkatárs segítségével. Kéthetente kedden 14-15h között, 10 fő ellátott részvételével.
Vezeti: Hollósvölgyi Iván és Maier Zsófia viselkedéselemző

CoolTúra:
Kulturális és szabadidős programok, mely során a következő programelemeken vettünk részt:

 • Színházlátogatás - Örkény Színház és Pinceszinház összesen 2 alkalommal ,alkalmanként 5 fő részére
 • Kirándulás Szentendrére ősszel és a Normafához tavasszal 6-6 fő részvételével
 • Kovács Margit múzeum látogatás
 • Hajósünnepen vettünk részt 8 fővel
 • Mozi látogatás 3 alkalommal, 6-6 részvevővel
 • Dandár fürdő 1db 15 alkalmas bérlet, ebben az évben összesen 3 látogatás, alkalmanként 5 kliens számára
Vezeti: Maier Zsófia viselkedéselemző, Pál Anna szociális munkás és Kiss Zoltánné Bea mentálhigiénés munkatárs

Érzelmek birodalma:
A csoport együttműködésre ösztönöz. Megosztásokkal, egymásra figyelve haladunk előre és a különféle érzelmeink csapdájáról beszélünk. A csoport közben jobban megismerjük érzelmeinket, hiedelmeinket és játszmáinkat.
Vezeti: Kiss Zoltánné Bea mentálhigiénés munkatárs és Kováts Tibor addiktológiai konzultáns

 • minden csütörtökön 13:00 órától OPAI-ban nyitott csoport általában 15 - 20 beteg vesz részt
 • minden kedden 10:00 órától Íriszben, 2 - 6 fő vesz részt

Szükség van e a változásra?
Neurológiai Klinika Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Krízis és Addiktológiai osztályán minden szerdán 15:00 órától betegek részére interaktív kiscsoport a szenvedély betegség  megismertetésével és a felépüléshez szükséges változásról. 3-12 fő részvétel.
Vezeti: Pál Anna szociális munkás és Kováts Tibor Addiktológiai konzultáns

Lépéscsoport:
2016 első negyedév végéig a 12 lépéses programok elvei alapján szerveződő, azok módszereit munkájába integráló önismereti és személyiségfejlesztő zárt csoport. A közös munka 2015 június 3-tól indult el, a csoportra minden héten szerdán 15-16h között kerül sor, a résztvevők száma 4-10 fő. Két képzett csoportvezető (1 fő mentálhigiénés munkatárs, 1 fő  szociális munkás) felváltva vezeti a csoport munkáját. A csoportok előtt és után egyeztető és értékelő megbeszélést tartanak, a csoport munkáját írásban dokumentálják, azt a havi munkaértekezleten és szupervízión átbeszéljük.
Vezeti: Pál Anna szociális munkás és Kiss Zoltánné Bea mentálhigiénés munkatárs

Szupervízió:
Havi egy alkalommal (szünetel: július és augusztus hónapban) kedden vagy csütörtökön 14-15.30 h között a team szakmai személyiségének karbantartása, esetmegbeszélés.
Vezeti: 2016 első felében: Molnár László Simon; 2016 második felében:Ugrin Erzsébet

Pszichológiai tanácsadás:
Részmunkaidős (heti 2 óra) pszichológus bevonása a kliensek támogatásába speciális személyes problémák megoldására. Minden csütörtökön 12-14h között 2 kliens fogadására van lehetőség.

Férőhelyek száma és nemi megoszlása

A Klub engedélyezett férőhely száma 30 fő.

Igénybe vevők 2016 decemberben:

 • 65,5% Férfi
 • 34,5% Nő

A stáb összetétele szakmák/funkciók/tevékenységi körök/szerepek stb. szerint

Klub koordinátor: Kováts Tibor addiktológiai konzultáns
Munkatársak:

 • Pál Anna szociális munkás
 • Kiss Zoltánné Bea mentálhigiénés szakember
 • Maier Zsófia viselkedéselemző
 • Szeri Orsolya pszichológus
 • Balogh Magdolna technikai dolgozó

A terápiás program hossza

Nem meghatározott

Elő/utógondozás van-e

Igen/Igen

A terápiába kerülés feltételei

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.

Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges, Budapesti bejelentett lakcímmel.

Kizáró okok

Házirend be nem tartása

Térítési díj

A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletében írottak az irányadóak.